Opći uvjeti poslovanja

1) Opći uvjeti

Trgovačko društvo Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, Stubičke Toplice 49244 OIB: 54073250643 (dalje u tekstu „GameBoost Energy Drink“ ili „Prodavatelj“) pruža zainteresiranim stranama mogućnost kupnje proizvoda iz svojeg asortimana korištenjem online usluge internetske odnosno web trgovine koja se može realizirati putem Internet stranice www.gmeboostenergydrink.com (dalje u tekstu „Web stranica“, a online usluga internetske trgovine „Web trgovina“). Predmetna usluga podrazumijeva uvijek ažurnu ponudu od strane Prodavatelja izabranih artikala, mogućnost elektronskog plaćanja izabranih proizvoda te organizaciju dostave kupljenih artikala osobi koja je putem Web trgovine izdala nalog odnosno narudžbenicu Prodavatelju (dalje u tekstu „Korisnik“ ili „Kupac“).
Ovi Opći uvjeti uređuju ukupan postupak prodaje proizvoda Korisniku od strane Prodavatelja, a zadavanjem naloga Prodavatelju odnosno potvrdom narudžbe, Korisnik / Kupac potvrđuje kako je u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima kupnje konkretnog proizvoda.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na konkretnu transakciju između Prodavatelja i Korisnika su oni koji su u trenutku potvrđivanja transakcije javno objavljeni na Web stranici putem koje se transakcija obavlja. Korisnici se upućuju da prije svake kupnje provjere važeće Opće uvjete.

Pravo Korištenja Web trgovine osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen trenutkom potvrde narudžbe proizvoda o čemu Prodavatelj izdaje potvrdu Korisniku elektronskim putem. U slučaju da Korisnik želi opozvati narudžbu, isto može učiniti najkasnije u roku od jednog sata od primitka potvrde Prodavatelja i to na način da uputi zahtjev putem e-mail adrese support@gameboostenergy.com ili telefonski pozivom na broj 097 6420525.

Korisnik ili Kupac može biti samo osoba starija od 16 godina koja je ujedno i poslovno sposobna fizička i/ili pravna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

U slučaju da povremeno nastupi prekid usluga Prodavatelja, koji može biti uzrokovan tehničkim razlozima, a moguće i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, Korisnik neće smatrati Prodavatelja odgovornim za bilo kakav gubitak podataka.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Web stranice.

Web trgovina se koristi isključivo na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Web stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web trgovine. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Web stranice.

Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisima i fotografijama proizvoda koje su informativnog karaktera. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o trgovačkom društvu:
Global Gaming Services d.o.o.
Sjedište: Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice
Email: support@gameboostenergy.com
IBAN: HR9623600001503070290

Društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 28.02.2022.

OIB: HR54073250643

2) Vrste i načini plaćanja

Cijene su maloprodajne, s pripadajućim PDV-om, u službenoj valuti Republike Hrvatske.

Navedene cijene vrijede za kupovinu u Web trgovini, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u ostalim trgovinama. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Web trgovinu.

Akcijska prodaja, rasprodaja i ostali posebni oblici prodaje:
Prodavatelj će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Također, prodavatelj će povremeno organizirati i ostale posebne oblike prodaje drugih naziva.

Uvjeti iskorištavanja popusta:
1. Postotni popust na cijeli račun unosom kupon koda
Postotni popust na ukupan iznos košarice moguće je iskoristiti jednokratno, unosom važećeg kupon koda u procesu narudžbe. Rok važenja kupon koda naveden je uz obavijest uz dobiven kupon, a može biti u obliku krajnjeg datuma važenja kupon koda ili u obliku broja dana od primitka kupon koda.
2. Apsolutni popust na cijeli račun unosom kupon koda
Apsolutni popust na ukupan iznos košarice moguće je iskoristiti jednokratno, unosom važećeg kupon koda u procesu narudžbe. Rok važenja kupon koda naveden je u poruci uz dobiven kupon, a može biti u obliku krajnjeg datuma važenja kupon koda, raspona trajanja kupon koda ili u obliku broja dana od primitka kupon koda.
3. Postotni popusti na proizvod ili grupu proizvoda tijekom trajanja promocija unosom kupon koda
Kupon kod s postotnim popustom na označene proizvode ili grupu proizvoda moguće je iskoristiti višekratno na više proizvoda označenih u promociji i tijekom trajanja promocije.
4. Ostali uvjeti iskorištavanja kupon kodova:
Za svaku pojedinačnu narudžbu može se iskoristiti samo jedan kupon kod za popust. Nije moguće kombiniranje više kupon kodova za popust u jednoj narudžbi.

Naručene proizvode možete platiti jednokratno na sljedeće načine:
• Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium, Visa Inspire, Diners i Discover
• Korištenjem PayPal servisa

Plaćanje debitnim i kreditnim karticama
Ako ste odabrali plaćanje karticom, na sigurnoj stranici Stripe ili PayPal odaberete vrstu kartice kojom plaćate te upišete podatke o vlasniku kartice i ostale potrebne podatke.

3) Dostava i preuzimanje robe

Prodavatelj naručene proizvode dostavlja samostalno putem svoje dostavne službe ili za isto koristi usluge prijevoznika po vlastitom izboru

Za narudžbe izvršene do 12 sati u radnim danima (od ponedjeljka do petka), Prodavatelj će isti dan staviti u proceduru nalog za isporuku. Za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti stavljen u proceduru za isporuku sljedećeg radnog dana.

Po zadavanju naloga za isporuku prijevozniku od strane Prodavatelja, dostave će se izvršavati prema općim uvjetima prijevoznika, u roku od 48 sati od zaprimljenog naloga računajući radne dane. Kod dostava na lokacije otoka, manja mjesta, Dubrovnik i ostala područja Republike Hrvatske južno od granice s BiH kod Neuma, vremena dostava mogu biti duža i izvršavaju se prema općim uvjetima prijevoznika i njihovom rasporedu dostava. Kod dostava koje Prodavatelj vrši samostalno putem vlastite dostavne službe, rok dostave ne može biti duži od roka dostave kod kojih se koriste usluge prijevoznika.

Dostava se izvršava do ulaza u stambenu jedinicu (stan, kuću, poslovni prostor i slično) na adresi naznačenoj od strane Korisnika, a istu je moguće organizirati isključivo na području Republike Hrvatske.

Trošak dostave unutar Hrvatske (osim otoka):
Prodavatelj dostave proizvoda naručenih u iznosu jednakom ili većem od 50 EUR po pojedinačnoj narudžbi, osim za otoke koji s kopnom nisu povezani mostom, dostavlja besplatno odnosno ne obračunavajući trošak dostave.

Dostava pojedinačnih narudžbi čiji je iznos jednak ili manji od 49,99 EUR naplaćuje se po cijeni od 5,50 EUR. U tom slučaju, stavka troška dostave sastavni je dio ukupne ponude kupcu.

Trošak dostave na hrvatske otoke:
Dostava pojedinačnih narudžbi naplaćuje se po cijeni od 7,15 EUR.

Naručeni proizvodi bit će pakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac se savjetuje prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.
Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Prihvat robe potpisuje osoba koja je naznačena kao Korisnik prilikom naručivanja. Ukoliko bilo koja druga osoba preuzme robu na lokaciji, smatrat će se da je dostava uredno izvršena.
U slučaju da Kupac robu ne zaprimi u dogovorenom roku, isti se moli Prodavatelja obavijestiti što je prije moguće e-mailom ili telefonom.

4) Reklamacije, povrati i prigovori

Pozivamo Kupce koji su nezadovoljni našom uslugom ili isporučenim proizvodom da nam se obrate s povjerenjem kako bismo razmotrili prigovor i reklamaciju riješili u najkraćem mogućem roku, a uslugu pokušali unaprijediti na zadovoljstvo svih Kupaca.

Pisani prigovor Kupac može uputiti slanjem elektronske pošte na support@gameboostenergy.com ili poštom na adresu Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, Stubičke Toplice 49244, s naznakom ZA WEBSHOP – PRIGOVOR.

Kako bismo što brže provjerili narudžbu na koju imate prigovor, molimo da pri tome navedete broj narudžbe, osnovne podatke Kupca (ime i prezime, e-mail adresa i kontakt broj telefona) te detaljan opis reklamacije i po potrebi fotografije reklamiranog proizvoda.

Nakon zaprimljenog prigovora, poslati ćemo Vam potvrdu da smo ga zaprimili. Na vaš prigovor odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 dana od njegovog zaprimanja, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Prihvatiti ćemo prigovor Kupca u slučaju isporuke mu oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda (pogrešno isporučenih glede vrste i količine proizvoda u odnosu na narudžbu), proizvoda kojima je istekao rok trajanja te proizvoda koja imaju grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu i izvršiti povrat ili zamjenu takvih proizvoda o svom trošku ako utvrdimo da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak isporučenih proizvoda. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom ili proizvodima u cijelosti snosi Prodavatelj.

Materijalni nedostaci
U slučaju robe s materijalnim nedostatkom Prodavatelj će sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru Kupca ukloniti nedostatak na robi, predati drugi proizvod bez nedostatka, snizit cijenu te nakon isteka naknadnog razumnog roka za ispunjenje, odnosno i bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje ako je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima izjavio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, na zahtjev Kupca vratiti iznos plaćen za te proizvode ili ispuniti drugu obvezu koju je dužan ispuniti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose Kupca i Prodavatelja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, te Prodavatelj upućuje Kupca da su mjerodavne odredbe u svezi prava i obveza glede materijalnih nedostaka propisane mjerodavnim člancima od čl. 400. do čl. 422. Zakona o obveznim odnosima.

Prigovor materijalnog nedostatka Kupac može uputiti na način kako je to navedeno pod “Reklamacije, povrati i prigovori.”

Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, svaki Ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) Kupac može jednostrano raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda iz narudžbe. Rok od 14 dana započinje od dana kada je Kupac, ili treća osoba određena od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, primio u posjed proizvod koji je predmet ugovora. U slučaju da Kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, izravne troškove povrata u cijelosti snosi sam Kupac.

Unutar roka od 14 dana Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora:

 • slanjem popunjenog obrasca za jednostrani raskid ugovora poštom na adresu Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na support@gameboostenergy.com. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete preuzeti na ovom linku Obrazac za jednostrani raskid ugovora te elektronički ispuniti i poslati.
 • slanjem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da jednostrano raskine ugovor i u kojoj je potrebno navesti broj narudžbe te osnovne podatke Kupca (ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte) poštom na adresu Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na support@gameboostenergy.com

Nakon što Prodavatelj primi Kupčevu izjavu ili obrazac za jednostrani raskid Ugovora, obavijestit će Kupca o primitku iste bez odgađanja.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

U roku od 14 dana od kada je Prodavatelj obaviješten o odluci Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, Kupac je obvezan izvršiti povrat robe Prodavatelju pri čemu Kupac koji koristi pravo na jednostrani raskid Ugovora samostalno snosi izravne troškove povrata robe. Robu je potrebno vratiti na adresu Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom “POVRAT WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA”. Prodavatelj nije odgovoran za eventualne probleme sa dostavnom službom koju je Kupac koristio prilikom povrata, pa Prodavatelj savjetuje da Kupac zatraži broj za praćenje pošiljke. Na taj način Kupac je siguran da je proizvod dostavljen Prodavatelju. Također, Prodavatelj nije odgovoran ako Kupac vrati proizvod na pogrešnu adresu.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je dužan robu vratiti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Prodavatelj će o umanjenju vrijednosti kupljene robe uzrokovano oštećenjem/gubitkom ambalaže odnosno oštećenjem robe koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti robe utvrđivati za svaku vraćenu robu pojedinačno i o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu bude proizvod vraćen, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju ako je Prodavatelj o tome obaviješten prije primitka robe. Nakon što Prodavatelj utvrdi da vraćeni proizvod zadovoljava sve uvjete povrata, povrat uplaćenih novčanih sredstava bit će izvršen istim sredstvima kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača (roba koja je izrađena po specifikaciji kupca, lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima i ostalo). Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

5) Privatnost i sigurnost

Zaštita osobnih podataka

 • Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupca samo uz njegov prethodni pristanak te u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje njegovih obveza te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa s Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 • Pristup newsletter bazi i bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Prodavatelja ima specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina.
 • Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 • Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke, već za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
 • Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka Global Gaming Services d.o.o. je odgovoran za sve internetske stranice u vlasništvu i sve sadržane podatke te je usklađen s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Kod registracije Korisnika prilikom korištenja Web trgovine Prodavatelj prikuplja i obrađuje podatke Korisnika uz njegovu privolu u svrhu izričito navedenu u samoj privoli, a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. U slučaju da Korisnik želi opozvati izdanu privolu, isto može izvršiti odjavom na unsubscribe ili slanjem e-maila na support@gameboostenergy.com. Prodavatelj će po zaprimanju zahtjeva za opoziv privole, trajno uništiti sve podatke o Korisniku, osim onih koje je dužan zadržati radi ispunjenja svojih preuzetih obveza prema korisniku ili zbog obveza propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko Korisnik ranije ne povuče izdanu privolu, Prodavatelj osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

Ulažući napore u održavanje internetskih stranica prema potrebama naših korisnika s informacijama koje su potrebne koristimo se tehnologijom koja prikuplja, obrađuje i odabire podatke o tome kako se koriste naše internetske stranice. Te informacije prikupljamo pomoću „kolačića“ (engl. cookies) .

Svrha prikupljanja podataka

 • Prodaja proizvoda – za obradu vaše prodaje
 • Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
 • Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos:
  • Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga, prema svojim uvjetima poslovanja, može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  • Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih
  • Društvima koja se profesionalno bave automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka Društva koja Prodavatelj koristi radi razvoja i realizacije Online usluga

Web trgovina
Pristup web shopu moguć je bez registracije.
Pri kupovini bez registracije, prikupljaju se samo podaci koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.
Korisnik Web stranice može izabrati da li želi ili ne želi primati promotivne poruk.

Mjesta pohrane osobnih podataka

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

 • Podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama web shopa Global Gaming Services d.o.o.
 • U poslovnom programu tvrtke Pick&Pack d.o.o. u svrhu isporuke proizvoda

6) Pisani prigovor potrošača

U slučaju Korisnikovog nezadovoljstva s uslugama Prodavatelja, pisani prigovor se može uputiti putem preporučene poštanske pošiljke na adresu Global Gaming Services d.o.o. Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice ili putem e-maila: support@gameboostenergy.com. Ukoliko Korisnik želi uložiti prigovor iz područja zaštite osobnih podataka, isto može učiniti putem e-mail adrese support@gameboostenergy.com