Pravila nagradne igre

 “GameBoost Energy mini frižider

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradne igre GameBoost mini frižider (u nastavku „igra“) je ForgeBIT d.o.o. (sjedište: Mokrice 172, 49243 Oroslavje, OIB:44406186792) dalje u tekstu „Priređivač“ i „Voditelj obrade osobnih podataka“.

Nagradnu igru provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, Global Gaming Services d.o.o. (sjedište: Strmec 124, 49244 Stubičke Toplice, Hrvatska, OIB: HR54073250643, support@gameboostenergy.com) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Svrha je nagradne igre promidžba pića GameBoost Energy koji je u vlasništvu Global Gaming Services d.o.o. kompanije. 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve fizičke osobe starije od 16 godina s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, poduzeća povezanih sa Priređivačem, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko s njima žive u zajednici). 

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 1.3.2024. – 2.4.2024.

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja: U periodu trajanja igre potrebno je na službenoj GameBoost Energy web stranici obaviti kupnju u minimalnoj vrijednosti od 5,69 eura uz popust kodove koji će biti objavljeni od strane službenih ambasadora brenda, Marin Rončević ili Ivan Galenić. Nije moguće zbrajati kodove i moguće je iskoristiti samo samo jedan (1) kod po kupnji. Sudjelovanje je moguće više puta u periodu od mjesec dana. Što je broj kupnji veći, to je veća mogućnost osvajanja nagradnog fonda, odnosno mini frižidera. U obzir će biti uzeti samo kandidati koji su ispunili sve uvijete, odnosno obavili kupnju s kodovima u periodu od 1.3.2024. od 10:00 sati do 2.4.2024. do 21:00 sat. 

Svaka osoba se ima pravo više puta prijaviti za nagradnu igru, odnosno više puta obaviti kupnju s danim kodovima. Veći broj kupnji povećava šansu osvajanja GameBoost Energy mini frižidera. 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici stariji od 16 godina koji su obavili kupnju na službenoj GameBoost Energy web stranici (https://gameboostenergy.com/) u periodu od od 1.3.2024. od 10:00 sati do 2.4.2024. do 21:00 sat. 

Objava pobjednika održat će se nakon 2.4.2024. godine. 

Ukupno postoji jedan pobjednik. 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade dužan je predočiti svoju važeću osobnu iskaznicu na zahtjev Administratora kako bi se utvrdio i potvrdio identitet pobjednika te potvrdu o kupovini s brojem narudžbe.

Članak 5. – Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika bit će održano putem Instagram platforme u obliku “Live” prijenosa, gdje će naši ambasadori 3.4.2024. objaviti dobitnika nagradne igre na temelju nasumičnog odabira ručnim izvlačenjem papirića s brojem narudžbe, iz kutije u koju su papirići bili stavljeni, pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje nagrade. 

Izvlačenje će se održati 3.4.2024. u 12:00 sati.  

Komisija za izvlačenje: 

  • prvi član: Vedran Komin (Global Gaming Services d.o.o.)
  • drugi član: Kristijan Salijević (Global Gaming Services d.o.o.)
  • treći član: Marko Deak  (ForgeBIT d.o.o.)

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, odnosno sve osobe koje su u periodu od od 1.3.2024. od 10:00 sati do 2.4.2024. do 21:00 sat obavile zadanu kupnju na službenoj stranici gameboostenergy.com.

Članak 6. – Nagrada

Nagrada:

1 x GameBoost Energy frižider (model: THERMOTECHNIKA CROWN COOL – SC 21 B Rashladna vitrina sa staklenim vratima) + pakiranje od 24 GameBoost Energyja

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 400,00 EUR s uključenim PDV-om.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, niti je prenosiva.

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se dogovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrade i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument, osobnu iskaznicu dobitnika koji je izvučen, ili on u protivnom gubi pravo na nagradu.

Administrator će osigurati nagradu te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz istu. Nagrada se isključivo može preuzeti osobno. 

Nagrada će biti prikupljena od strane dobitnika u sjedištu GameBoost Energyja na adresi Petrovaradinska 1 u Zagrebu, u za to dogovorenom terminu, a najkasnije 30 dana od proglašenja dobitnika. U slučaju da dobitnik ne može prikupiti nagradu u za to dogovorenom terminu, Administrator će dati prijedlog za još jedan dodatan termin u kojem je moguće izvršiti prikupljanje nagrade.  

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade (potvrda/otpremnica).

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 EUR koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre se u ime Priređivača obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

Dobitnik nagrade nije dužan platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na službenoj Facebook stranici Administratora (https://www.facebook.com/gameboost.energy), službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/gameboost.energy/) i na službenoj web stranici Administratora (https://gameboostenergy.com/) prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na službenoj Facebook i Instagram stranici Administratora (https://www.facebook.com/gameboost.energy / https://www.instagram.com/gameboost.energy/) i na službenoj web stranici Administratora (https://gameboostenergy.com/).

Pravila nagradne igre GameBoose Energy mini frižider dostupna su na web adresi Administratora.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/24-01/60

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

Zagreb, 19. veljače 2024.

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je ForgeBIT d.o.o, Mokrice 172, 49243 Oroslavje, OIB: 44406186792.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Priređivača koje su propisane odredbama iz Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10). U vidu osobnih podataka za dobitnike svih nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, broj mobitela i OIB. Priređivač će od svih sudionika prikupljati brojeve mobilnih telefona, ime, prezime i OIB, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnom igrom.
  • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti izbrisani.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11.godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Priređivača nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Priređivač mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator i Priređivač obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem kontakta Službenika za zaštitu osobnih podataka: marko.deak@forgebit.com ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (dostavna služba za dostavu nagrada itd) te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara i javnom bilježniku koji sudjeluje u provedbi izvlačenja dobitnika.

Članak 11. – isključenje odgovornosti

Sve zahtjeve u vezi s upotrebnom vrijednosti i kvalitetom nagrade, dobitnik može uputiti direktno dobavljaču nagrade i predstavnicima robnih marki dodijeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koje nastaju kao posljedica sudjelovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Članak 12. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donesene od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradne igre i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrade će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i isporuke nagrade.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu naknadnu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih putem kurirske službe.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 12.02.2024.

ForgeBIT  d.o.o.
Priređivač